Habogruppens nya sponsorby

Changai

 

Byn Changai ligger i Region 5 norr om Gambiafloden. Vi vet inte så mycket om byn ännu, men vi har fått några bilder av volontären Lotta Gerhardsson. Vi kan redan nu göra oss en föreställning om hur det ser ut i byn våren 2009. När man tittar på bilderna kan man lätt förstå att vår insats där kommer att göra skillnad för människorna som bor där.

 

Citat ur Lottas brev:

"Mitt intryck av byn var att den är väldigt positivt inställd till utbildning, men som på många andra platser så är tillgången till skola och utbildning för flickor ett problem eftersom de måste jobba mycket med hemarbete. Dessa könsrollsmönster ska vi försöka bidra till att bryta".

 

Alldeles i närheten av Changai ligger Jamali Ganyado där Habo Gambiagrupp har varit med och sponsrat utbildningen för kvinnorna i kvinnogruppen.

 

I samma område finns Jangjang Bureh Camp. Det är ett litet gambiskt hotell där man kan bo om man vill göra ett sammanhängande besök i Changai under ett par dagar.

 

Gruppernas sponsorpaket 2009:

Gambiagrupperna måste gemensamt samla in pengar till den s.k. egeninsatsen . Den skall vara 10% av det Sidabidrag, som vi får för verksamheten i Gambia.

 

Grupperna har två alternativ att bidra till egeninsatsen. Habo Gambiagrupp har valt det alternativ, där egeninsatsen utgör ett sponsorpaket som kopplas till någon del av verksamheten. Vår grupp knyts då direkt till en speciell by som vi vill stödja, byn Changai.

 

Habo Gambiagrupp har valt detta alternativ för att vi vill kunna ge verklig och jordnära information till alla som vill vara med och sponsra genom oss. Alla vill veta "att pengarna kommit fram". Genom att vi deltar med ett sponsorpaket till en speciell by, så blir vår insats tydlig. Denna typ av insats gör det också möjligt att över en längre period bygga upp nära kontakter och relationer i Gambia. Med ett sponsorpaket följer även en extra rapportering från volontärerna i Gambia om verksamheten i den sponsrade byn.

 

Förutsättningar:

* En Gambiagrupp är normalt verksam i en by under ca. fem år.

* Kostsammast är aktiviteterna under de första åren. Fördelningen av sponsringen för en by är följande: + 40 +40 + 30 + 20 + 10 tusen kronor över de fem åren.

* Varje års sponsring delas upp i två sponsorpaket för varje by. En grupp kan välja att åta sig ett eller båda sponsorpaketen. Väljer gruppen båda paketen för en by, blir gruppen ensam sponsor till den byn. Habo Gambiagrupp har valt båda sponsorpaketen för byn Changai.

* En grupp som börjat sponsra en by har företräde för att behålla den byn som "sin" under hela femårsperioden

* Inom byutvecklingsarbetet tillkommer nya byar varje år.

 

HÄR LIGGER BYN CHANGAI SOM HABO GAMBIAGRUPP SPONSRAR

Där markeringen sitter ligger ChangaiBilder från skolan i Changai....


Skolbyggnaden


Taket på skolan


Undervisningsmaterial


Lektion


Toalett

..................
.......................TOPP